Modulacja - strona 38

Psychologia - zagadnienia (27 stron)

 • Psychologia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1449

1. Ogólna charakterystyka procesu motywacji.a) motywacja jest to proces psychicznej regulacji dzięki, któremu formują się dążenia. Funkcją dążeń jest sterowanie czynnościami człowieka w taki sposób, aby doprowadzały one do określonego , zgodnego z intencją efektu, czyli celu b) zjawisko polimorf...

Konfiguracja sieci komputerowej

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr hab. Zdzisław Dywan
 • Technologia informacyjna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 441

sygnały są nadawane przez pary przewodów przy pomocy pięciopoziomowego systemu pulsacji modulacji...

Przedmiot i zadania psychologii

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 917

wymowy modulacja głosu umiarkowana gestykulacja, spójna z przekazem językowym (wzmacnia przekaz językowy...

Przykladowe zadania z rozwiazaniami 2

 • Politechnika Poznańska
 • prof. dr hab. inż. Jan Łach
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1197

jest włączany. Mamy więc do czynienia z modulacją szeroości impulsów. Średnia wartość napięcia grzejnego na cykl...

Biochemia - wykład 4

 • Politechnika Śląska
 • Biochemia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 805

odżywczych Modulacja funkcji endokrynnej - związana z obecnością FGF-u w przysadce mózgowej. Działanie...

Biochemia - wykład 5

 • Politechnika Śląska
 • Biochemia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 637

takiej modulacji, aby więcej powstawało z angiotensyny I angiotensyny 1-7, zamiast angiotensyny II. Takim...

Marketing międzynarodowy skrypt

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Paweł Chlipała
 • Marketing międzynarodowy
Pobrań: 2534
Wyświetleń: 3108

pozawerbalny- gestykulację, mimikę twarzy, kontakt wzrokowy, modulację głosu. Religia – ustanawia ona moralne...