Moduł Younga betonu c20/25

note /search

Beton - wykład

  • Politechnika Warszawska
  • Podstawy Mostownictwa
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1386

, jak: wytrzymałości, modułu sprężystości, skurczu, pełzania itp. Tablica 2.2. Wymagania dla mostowych betonów...

Parametry typów budowy

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Geometria
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1085

Typ obudowy Pole przekr. poprzeczn A [m2] Moduł Younga E [GPa] Moment bezwładn. J [m4x10e-3] Gęstość ρ...