Mikroskop - strona 46

Materiały budowlane - opracowanie

  • Politechnika Warszawska
  • dr Beata Szot
  • Materiały budowlane
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1134

je tylko pod mikroskopem. Minerały bezpo­staciowe, czyli amorficzne, np. krzemień i opal (krzemionka bezpostaciowa...

Hempel - Filozofia nauk przyrodniczych

  • dr Joanna Trzópek
  • Wprowadzenie do metodologii
Pobrań: 413
Wyświetleń: 1694

„Filozofia nauk przyrodniczych” Carl G. Hempel Rozdział I Dziedziny badań naukowych można podzielić na dwie podstawowe grupy: nauki empiryczne - dążą do wykrywania, opisu i wyjaśnienia, a także do przewidywania zjawisk zachodzących w świecie, w którym żyjemy; twierdzenia tych nauk muszą być konfr...

Pytania z rożnych egzaminów

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Elektronika
Pobrań: 329
Wyświetleń: 2583

tunelowym wynosi w przybliżeniu: około 0.1 nm 16. Z pomiarów Mikroskopem Sił Atomowych – AFM można uzyskać...

Mikrobiologia Szostak-Kot

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • prof. dr hab. Jadwiga Szostak-Kot
  • Mikrobiologia
Pobrań: 2730
Wyświetleń: 3689

mniejsze od bakterii). Są widoczne tylko w mikroskopie elektronowym. Istnieją na pograniczu materii...