Mikroskop - strona 24

Metody-opracowanie

  • Uniwersytet Warszawski
  • Biofizyka
Pobrań: 49
Wyświetleń: 637

, że surowy obraz spod mikroskopu ulega obróbce numerycznej pozwala uzyskać obrazy molekuł w naturalnym...

Stopy łożyskowe - omówienie

  • Politechnika Śląska
  • Inżynieria materiałowa i konstrukcja urządzeń
Pobrań: 7
Wyświetleń: 665

rzadko stosowane ze wzglêdu na deficytowoœæ i wysok¹ cenê kadmu. 3. MATERIA£Y I URZ¥DZENIA Mikroskopy...

Niepewność pomiarowa

  • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
  • Fizyka
Pobrań: 49
Wyświetleń: 3913

, suwmiarki, śruby mikrometrycznej, działki skali w okularze mikroskopu). Pomiar natężenia prądu miernikiem...

Powstawanie komórek rozrodczych

  • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  • Embriologia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1393

w metafazie II podziału mejotycznegozdjęcie z mikroskopu świetlnego 4 2010-12-15 Osłony jajowe Osłony jajowe...