Mikroskop - strona 23

Genetyka ogólna i weterynaryjna

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Genetyka
Pobrań: 168
Wyświetleń: 798

z mikroskopu elektronowego skaningowego przedstawia chromosom mitotyczny. Jest to chromosom podwojony złożony...

Wirusologia - wykład

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Martyna Maria Kandefer-Szerszeń
 • Immunologia
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1274

wirusów DNA. Osiąga długość 400-450 nm i po wybarwieniu jest widoczny w nowocześniejszych mikroskopach...

Zaszczepy mikrobiologiczne- opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Magdalena Klimek-Ochab
 • Mikrobiologia przemysłowa
Pobrań: 147
Wyświetleń: 931

lub liczymy komórki pod mikroskopem  Obecnie można automatycznie zliczać liczbę komórek, jednak automat...

Biologia komórki roślinnej - wykład 2

 • Uniwersytet Wrocławski
 • prof. dr hab. Beata Zagórska-Marek
 • Biologia komórki roślinnej
Pobrań: 1029
Wyświetleń: 2198

- dobrze widoczne w mikroskopie fluorescencyjnym -podjednostką budowy jest podjednostka globularna (kłębuszek...

Enzymologia - notatki z wykładu 5

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Enzymologia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1134

przez enzym. wiadomo dzięki badnaią widma UV fluorestencji i NMR w przypdaku urzyżych enzymów w mikroskopie...

Układ krwionośny

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Piotr Bosek
 • Fizykoterapia
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1820

narządy i zmieniają obraz krwi oglądanej pod mikroskopem Objawy ostrej białaczki Krwawienia związane...

Właściwoćci markoskopowe minerałów

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Horst Antosiak
 • Geologiczne podstawy gleboznawstwa
Pobrań: 70
Wyświetleń: 994

, w której pod mikroskopem polaryzacyjnym określa się ich właściwości optyczne. Przy rozpoznawaniu minerałów stosuje...

Historia weterynarii - wykład 2

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Marianna Gmerek
 • Historia weterynarii
Pobrań: 14
Wyświetleń: 952

Antoni van Leewenhoek- konstruuje mikroskop do celów naukowych Matthias Schleiden (1804-1881)- rośliny...

Tkanki roślinne

 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • dr Magdalena Wróbel-Kwiatkowska
Pobrań: 1358
Wyświetleń: 2905

prawie nigdy nie tworzy warstwy idealnie gładkiej i gdybyśmy obserwowali jej powierzchnię pod mikroskopem, moglibyśmy...