Mienie publiczne ustawa - strona 652

Prawo gospodarcze - Firma

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1421

na wskutek niewykonania, bądź też nienależytego wykonania obowiązków, za mienie powierzone pracownikowi, wina...

Prawo gospodarcze

Pobrań: 7
Wyświetleń: 945

na wskutek niewykonania, bądź też nienależytego wykonania obowiązków, za mienie powierzone pracownikowi, wina...

Trzy rozbiory Polski

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1099

z bibliotek. W 1871 w życie weszła rosyjska reforma Tołstoja-ustawa o gimnazjach i progimnazjach- które miały...

Przesłanki uznania wytworu za utwór

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Joanna Sieńczyło-Chlabicz
 • Prawo własności intelektualnej
Pobrań: 266
Wyświetleń: 3717

materialnym, gdy mamy doczynienia z utworem -plastycznym -fotograficznym -lutniczym -wzornictwa przemysłowego...

Polityka inwestycyjna całość

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 14
Wyświetleń: 777

(przez inwestycje publiczne), gdy słabnie zainteresowanie nim wśród prywatnych inwestorów. Rząd może też obniżać...

Wykłady prof.D.Schenka - omówienie

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Ryszard Mochocki
 • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Pobrań: 7
Wyświetleń: 574

lub wydawaniu orzeczenia w sprawie mającej znaczenie prawne, umyślnie nagina prawo na szkodę lub na korzyść...

Arbiter - opracowanie zagadnień

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Arbitraż handlowy i mediacja
Pobrań: 49
Wyświetleń: 805

się inaczej, sąd polubowny orzeka w trzyosobowym składzie. Strony muszą mieć równe prawa w zakresie...