Mienie publiczne ustawa - strona 650

Rynek kapitałowy i inwestycje

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Rynek kapitałowy i inwestycje
Pobrań: 70
Wyświetleń: 847

wartościowych gdzie wg Ustawy o publicznym obrocie papierami wartościowymi z 21.08.1997r. (w skrócie Ustawa...

Makroekonomia - ćwiczenia

 • dr Stanisław Podczarski
 • Makroekonomia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 3248

miały Niemcy a następne kraje zajmowały kolejne pozycje. Import wzrastał co roku. Najszybszy wzrost...

System emerytalny

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1603

, • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów...

Zmiany w bilansie

 • Rachunkowość
Pobrań: 28
Wyświetleń: 2023

Zmiany w bilansie wg znowelizowanej ustawy o rachunkowości. Rachunkowość jest szczególnym systemem...

Moralność- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Wojciech Lewandowski
 • Etyka
Pobrań: 483
Wyświetleń: 1442

normatywne) - przedmiotem moralności są ludzkie zachowania, zachowania podmiotów mających świadomość i wolę...

Historia państwa i prawa - wykład 2

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1162

w XV w. Miał opierać się w wyrokowaniu na ustawach Rzeszy oraz na „prawie powszechnym", czyli rzymskim...

Odsetki- zagadnienia podstawowe.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Kazimierz Bączyk
 • Prawo zobowiązań
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1680

(powiększają sumę odszkodowania). W związku z ustawą z 2003 r. - funkcja dyscyplinująca (duży kontrahent...

Teoria precedensu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Dobrzeniecki
 • Teoria prawa
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1134

- odejście od precedensu wprost, explicite -tak uchylić precedens może ustawa, sąd który wydał precedens...