Mienie publiczne ustawa - strona 649

Proces kamy - podział - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Mirosława Melezini
 • Prawo karne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 427

w komunikacji lub przestępstwo przeciwko środowisku, mieniu lub obrotowi gospodarczemu; skazując oskarżonego sąd...

Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo cywilne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 574

odszkodowawcza z tytułu czynów niedozwolonych Dokonanie przez prowadzące cudzą sprawę zmian w mieniu osoby...

Środki karne - opracowanie

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Ryszard Mochocki
 • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Pobrań: 70
Wyświetleń: 763

przeciwko mieniu, - przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu b) wniosek pokrzywdzonego lub innej osoby...

Socjologia moralności - wykład 7

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Socjologia moralności
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1092

GENEZA I ROZWÓJ NORM MORALNYCH Geneza norm: teorie interesów - ktoś miał jakiś interes że tworzył...

Ustawa rządowa 3.05. 1791

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. zw. dr hab. Jacek Matuszewski
 • Historia Polski
Pobrań: 21
Wyświetleń: 609

publicznej, porę i czas rewizyi i poprawę konstytucji co lat dwadzieścia pięć naznaczamy, chcąc mieć takowy...

Analiza przedsiębiorstwa budowlanego XXX

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 91
Wyświetleń: 861

i mają uchwalone w 1994 r. ustawy: o zagospodarowaniu przestrzennym o zamówieniach publicznych prawo budowlane...

Pozycja ustrojowa Prezydenta RP

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • System polityczny RP
Pobrań: 350
Wyświetleń: 2184

się w ogólnej koncepcji ustrojowej prezydentury ( urzędy i funkcje publiczne). Prezydentura, na jaką wskazuje...