Mienie publiczne ustawa - strona 632

Władza wykonawcza w Polsce

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • System polityczny RP
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1589

uznawanych za podstawowe (tych których byt ustala Konstytucja) Ustawa zasadnicza reguluje także: sposoby...

Zarządzanie instytucjami kredytowymi

 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • prof. dr hab. Jerzy Gwizdała
 • Zarządzanie instytucjami kredytowymi
Pobrań: 448
Wyświetleń: 7686

dla zapewnienia porządku Porządek prawny od 01.01.1098r.: znowelizowana ustawa prawo bankowe 29.08.1997r. (nadzór...

Budżet Państwa-oparcowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Judyta Przyłuska
 • Finanse
Pobrań: 217
Wyświetleń: 973

normatywny (ustawa budżetowa) upoważniający rząd państwa do gromadzenia dochodów oraz ich wydatkowania...

Podstawa do skargi konstytucyjnej-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Marcin Wielec
 • Organy ochrony prawnej
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1008

konstytucyjnego o zweryfikowanie ostatecznych rozstrzygnięć władz publicznych, o ile rozstrzygnięcia te naruszają...

Dzieje własności intelektualnej.

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. kpt.ż.w. Piotr Lewandowski
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 182
Wyświetleń: 847

do oryginału” !!!d) zalążki ochrony intelektualnej Ustawa wenecka 1474 - ochrona patentowa Obowiązywała...

System prawa - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Mariusz Golecki
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 70
Wyświetleń: 630

civil law: - zasada prymatu ustawy, - oddzielenie tworzenia i stosowania prawa, - zakaz tworzenia prawa...

Udostępnianie akt - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Barbara Krupa
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 441

informacje niejawne o klauzuli tajności „tajne” lub „ściśle tajne”, (ustawa z dnia 5.08.2010 r. o ochronie...