Mienie publiczne ustawa - strona 630

Kodeks cywilny - przepisy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1232

nieodpłatnego przejęcia, na podstawie obowiązujących ustaw, określonego składnika mienia od państwowej osoby...

Kodeks cywilny

Pobrań: 49
Wyświetleń: 1267

nieodpłatnego przejęcia, na podstawie obowiązujących ustaw, określonego składnika mienia od państwowej osoby...

Bezpiczeństwo bydynków

 • Politechnika Warszawska
 • dr Małgorzata Walas
 • Budownictwo
Pobrań: 28
Wyświetleń: 2695

zagroŜenie Ŝycia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, takich jak: • wyładowania...

Podział przedsiębiorstw

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Beata Kulisa
 • Nauka o przedsiębiorstwie
Pobrań: 245
Wyświetleń: 2338

, nie mniej niż 43) 2. wg form i charakteru własności publiczne (państwowe, komunalne) prywatne (jednostki...

Inflacja markowa i bilonowa w Polsce

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Joanna Kudełko
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1743

robotników zaowocowało licznymi strajkami (1921-720; 1923-1273). Inflacja miała też kilka pozytywnych skutków...

PRZEDSTAWICIELSTWO - Prokura

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Przemysław Sobolewski
 • Prawo cywilne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 658

, kurator, opiekun. Może mieć 2 podstawy prawne: ustawy, orzeczenia sądowe  Pełnomocnictwo - ustanawiamy...

Humanizm prawniczy

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 497
Wyświetleń: 6636

justyniańskie → krytycyzm: skoro na jedną sprawę, już Rzymianie mieli różne poglądy, to nie można mówić...

Ekspozycja detaliczna- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • prof. dr hab. Marian Żukowski
 • Zarządzanie bankiem
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1008

. Czyli jak mamy portfel ekspozycji podobnych to wszystko jest ok. Jakie operacje i czynności bankowe są istotne...

Inflacja markowa i bilonowa

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Przemysław Polewski
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 7
Wyświetleń: 847

robotników zaowocowało licznymi strajkami (1921-720; 1923-1273). Inflacja miała też kilka pozytywnych skutków...