Mienie publiczne ustawa - strona 627

Tabela Spółek

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Filip Grzegorczyk
 • Prawo handlowe
Pobrań: 2814
Wyświetleń: 7014

odpowiedzialności za niezgodność towaru z umową(ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej) kupujący...

PEŁNOMOCNICTWO - Mocodawca

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Hubert Kaczmarczyk
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1281

- z ustawy nie wynika, że pełnomocnictwo skierowane jest do pełnomocnika- wystarczy, że osoby trzecie wiedzą...

Prawo a wolność jednostki

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Aldona Uziębło
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1092

powinien mieć pewne prawa. Rozumiano je jednak bardziej, jako postulaty filozoficzne, religijne czy politycz­ne...

Ceny transferowe i ceny rynkowe

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Robert Bęben
 • Polityka cenowa
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1519

powiązane - art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osob prawnych Obowiązek sporządzania dokumentacji...

Pojęcie źródeł prawa międzynarodowego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Wasilewski
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 210
Wyświetleń: 973

są źródłami prawa m-dowego -wiąże się to z podziałem umów na: a) umowy prawotwórcze (umowy-ustawy) b) umowy...

Zawieranie umów międzynarodowych

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Wasilewski
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 315
Wyświetleń: 966

istnieją 3 rodzaje ratyfikacji: 1) duża ratyfikacja - wymaga wcześniejszej zgody wyrażonej w formie ustawy...

Polityka fiskalna -wykłady

 • Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej
 • prof. dr hab. Jerzy Osiatyński
 • Polityka fiskalna
Pobrań: 413
Wyświetleń: 3619

. Wtedy dzieląc stronami: (1) przez mamy: Gdzie: , , jest realną stopą procentową od długu publicznego, jest stopą...