Mienie publiczne ustawa - strona 626

Metodyka opieki - wykłady

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Elżbieta Ozga
Pobrań: 126
Wyświetleń: 2009

jest zjawiskiem pierwotnym - to znaczy jest to naturalne, mamy to wrodzone, od zawsze tak było. Podstawowe różnice...

Zarządzanie nieruchomościami - wprowadzenie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Kinga Machowicz
 • Zarządzanie nieruchomościami
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1365

życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska, o których mowa w przepisach prawa...

Kontrola państwowa.

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Jarosław Szymanek
 • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1064

RM, a NIK podległy RM  1980 r.: ustawa o NIK powróciła w znacznej mierze do tradycyjnej pozycji NIK...

POLITYKA KURSOWA W POLSCE

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Judyta Przyłuska
 • Finanse
Pobrań: 105
Wyświetleń: 847

możliwość posiadania przez społeczeństwo polskie innych walut obcych. W 1982 rok - pierwsza ustawa „Prawo...

Finanse- wykład 1

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Halina Zadora
 • Finanse
Pobrań: 714
Wyświetleń: 1988

przed skutkami cyklu koniunkturalnego (kryzys) Oszczędnie gospodaruje środkami publicznymi. Regulacje prawne...