Mienie publiczne ustawa - strona 606

Osoby prawne - podział

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Kazimierz Michał Ujazdowski
 • Wstęp do Prawa
Pobrań: 56
Wyświetleń: 896

władczych uprawnień państwa w zakresie cywilnym. Mienie państwa znajduje się w gestii dwóch typów podmiotów...

Sprawozdawczość finansowa - opracowanie

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mrg Anna Krzysztofek
 • Analiza ekonomiczna przedsiębiorstw
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1575

i finansowo. Dlatego trzeba mieć pewność co do słuszności i rzetelności zawartych w nich informacji...

Wykład - Wygaśnięcie traktatu

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Krzysztof Masło
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 679

się z niego, chyba że: a) ustalono, że strony miały zamiar dopuścić możliwość wypowiedzenia lub wycofania się, bądź b...

Podatki - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Finanse publiczne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 686

 jest os fiz, os pr lub jednostka organizacyjna nie mająca osobowości pr, podlegająca na mocy ustaw...

Etyka życia publicznego-Wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Anna Drelich-Zbroja
 • Etyka zawodowa
Pobrań: 84
Wyświetleń: 819

publicznym, wybrano go do jakiejś rady skazujących na wygnanie tych, którzy mieli inne poglądy. Zakazywało...

Prawo pracy - zarys i charakterystyka

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Dariusz Makowski
 • Prawo pracy i ubezpieczen spolecznych
Pobrań: 259
Wyświetleń: 2324

te będą miały oparcie w ustawie — jeżeli wynikać będą z postanowień praw i obowiązków dla stron stosunku pracy...

Zasada skargowości-wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Zbigniew Lach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1022

uprawnionego oskarżyciela lub innego uprawnionego podmiotu. § 2. Odstąpienie oskarżyciela publicznego...

Historia polskiej konstytucji

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1169

wydawać dekrety z mocą ustawy (musiały mieć zatwierdzenie Rady Państwa, a potem Sejmu). Rada Państwa...