Mienie publiczne ustawa - strona 596

Inflacja i stopy procentowe

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Magdalena Redo
 • Ekonomia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 742

Kredyt na cele gospodarcze 8 13 12.6 Kredyt na rachunku bankowym (ROR) ///Ustawa o kredycie konsumenckim...

Grupy interesu(lobby)

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Aldona Uziębło
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 147
Wyświetleń: 784

: opiniowanie projektów ustaw, akcje propagujące określone poglądy w środ­kach masowego przekazu, subwencje...

Sprawa Głoszczuk 10

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo Unii Europejskiej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1001

własnych ustaw i przepisów wykonawczych, dotyczących wjazdu, pobytu i osiedlania się, zgodnie z art. 58 ust...

Prawo i norma prawna

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Krzysztof Trzciński
 • Prawo
Pobrań: 35
Wyświetleń: 798

; - Ustawy; - Rozporządzenia; - Zarządzenia; - Przepisy prawa miejscowego. Rodzaje przepisów prawa...

Zagadnienia na test.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 588

zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika, jeżeli wymagają tego przepisy tej ustawy, tymczasowe...

Grzywna - opracowanie zagadnienia

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Ryszard Mochocki
 • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1498

stawek, Granice: zasada: - minimalna- 10, - maksymalna- 360 Wyjątki: ustawa stanowi inaczej. - 2000...