Mienie publiczne ustawa - strona 591

Wstęp do prawoznawstwa- notatki

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Aneta Jakubiak-Mirończuk
  • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 511
Wyświetleń: 1729

- funkcjonująca w społeczeństwie i przez nie tworzona oraz modyfikowana reguła powinnego zachowania, mająca...

Notatki z socjologi prawa

  • Prawoznawstwo
Pobrań: 336
Wyświetleń: 3577

- odwoływała się do „żywego prawa”, kształtującego się w społeczeństwie niezależnie od ustaw, i postulowała...

Natura oraz rozwój filozofii

  • Uniwersytet Warszawski
  • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
  • Filozofia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 777

) religia publiczna Greków miała naturalistyczny charakter (Walter Otto: „nie ma w niej miejsca na świętość...