Mienie publiczne ustawa - strona 589

Prawo rolne - wykład 9

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. inż. Henryk Jan Stoksik
 • Prawo rolne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 924

systemowe- zmiana pomocy publicznej w odniesieniu do pozostałych wnioskodawców: umorzenie części należnego...

Prawo rzeczowe - podstawy

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 469

. skutecznością erga omnes Numerus clausus praw rzeczowych – prawami rzeczowymi są tylko te, które określa ustawa...

Myśli społeczne Holbacha

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Julian Łopata
 • Filozofia społeczna i polityczna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 959

, który to podzial miał wyłącznie dotyczyć jednostek nie posiadających ziemii (patrz: patriotyzm!) - przeciwko rządom...

Standaryzacja opisu archiwalnego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Archiwistyka
Pobrań: 455
Wyświetleń: 1687

publicznych); d. umożliwiać zintegrowanie opisów pochodzących z różnych archiwów w jeden zunifikowany system...

Ratingi

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Bartosz Borysewicz
 • Analiza i rating sektora finansowego
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1099

instrument budowania zaufania publicznego zdobycie nowych partnerów gospodarczych, nowe korporacje, joint...