Mienie publiczne ustawa - strona 576

Teologia moralna fundamentalna - wykład 4

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. dr Krzysztof Kietliński
 • Teologia moralna fundamentalna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1085

). Wszyscy ludzie są sobie równi, mający tę sama godność. Najczęstszymi sposobami naruszania godności człowieka...

Pojęcie polityczności C. Schmitta

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. inż. Józef Matuszek
 • Filozofia polityczna
Pobrań: 434
Wyświetleń: 1869

desygnowania nieprzyjaciela publicznego. W zależności od działań wroga publicznego - może nastąpić...

Starożytny Rzym

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Katarzyna Kulczyńska
 • Systemy osadnicze
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1554

ważne funkcje publiczne. Całe forum miało charakter reprezentacyjny. W wyniku pełnienia przez Rzym coraz...

ŚRODKI PENALNE

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Teresa Dukiet-Nagórska
 • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1834

karnymi są: 1) pozbawienie praw publicznych, 2) zakaz zajmowania określonego stanowiska, wykonywania...

Przesłanki procesowe - opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Mirosława Melezini
 • Prawo karne
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1029

jego popełnienia czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego albo ustawa stanowi, że sprawca nie popełnia postęp...

Polityka a kwestia społeczeństwa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Kazimierz Zieliński
 • Polityka społeczna
Pobrań: 560
Wyświetleń: 2366

społecznej panstwa, niezbędne są instytucje publiczne wsperające rodzine w realizacji jej zadań I funkcji...