Mienie publiczne ustawa - strona 573

Zakłady lecznictwa alkoholowego

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. dr Józef Młyński
 • Metodyka pracy resocjalizacyjnej
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1897

przeciwdziała oraz łagodzi jego skutki w drodze ustawy z 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości...

Zagrożenia asymetryczne- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Marek Pietraś
 • Teoria bezpieczeństwa międzynarodowego
Pobrań: 1841
Wyświetleń: 5754

. Pojęcie zagrożeń asymetrycznych podlega obecnie ewolucji. Było używane także w okresie zimnej wojny, miało...

Historia pojęcia polityki

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. inż. Józef Matuszek
 • Filozofia polityczna
Pobrań: 77
Wyświetleń: 714

tak daleko. Leo Strauss -> w mysli politycznej mamy do czyniania z opiniami, a w mysli politycznej z wiedza...

Pojęcie i katalog wolności oraz praw socjalnych

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Bartłomiej Zapała
 • Międzynarodowa ochrona praw człowieka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 609

się o nich jako uprawnieniach mających na celu zapewnienie sfery materialnego bytu jedn. i jej bliskich. Można tu wyróżnić...

Nawierzchnia obiektu mostowego

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Infrastruktura techniczna miasta
Pobrań: 28
Wyświetleń: 665

) rozkładać obciążenia na pomost, 2) tłumić efekty dynamiczne obciążeń ruchomych, 3) mieć dobrą przyczepność...

Idee polityczne - opracowanie

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Metodologia badań politologicznych
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1442

; obywatele, którzy aktywnie uczestniczą w podejmowaniu decyzji dotyczących życia publicznego i wykorzystują...

Proces wyboru prezydenta RP

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1694

trwa 5 lat, przy czym można ją powtórzyć tylko raz. Osoba ubiegająca się o urząd Prezydenta musi mieć...