Mienie publiczne ustawa - strona 561

Izby morskie - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo morskie
Pobrań: 42
Wyświetleń: 861

USTAWA z dnia 1 grudnia 1961 r. o izbach morskich. (Dz. U. z dnia 15 grudnia 1961 r.) Dział...

DZIAŁ XII postępowanie odwoławcze

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Juliusz Włodarczyk
 • Postępowanie karne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 630

śledztwa lub dochodzenia → w postępowaniu sądowym może mieć miejsce np. w razie: podjęcia postępowania...

Fundusze strukturalne - wykłady

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Monika Krakała-Zielińska
 • Fundusze strukturalne Unii Europejskiej
Pobrań: 679
Wyświetleń: 5152

się w 1957 r., jest to rok podpisania Traktatu Rzymskiego w Rzymie, obowiązuje on do dzisiaj, miał nazwę...

Znajomość prawa

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Marek Smolak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 63
Wyświetleń: 763

zawierająca żądanie władzy publicznej, aby w konkretnych okolicznościach adresaci normy zachowali...