Mienie publiczne ustawa - strona 556

Źródła prawa pracy w II RP

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 28
Wyświetleń: 490

cywilnego. Miały zastosowanie gdy nie istniały w tym zakresie ustawy szczególne. Podstawowe znaczenie...

Organy podatkowe i ich właściwości

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • dr Andrzej Buczek
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1190

podatkowe Ustawa o urzędach i izbach skarbowych z dnia 21 czerwca 1996 r. (Dz.U. Nr 106, poz. 489) tekst...

Rodzaje przestępstw, sankcje

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Teresa Dukiet-Nagórska
 • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1344

pena sine lege - kara musi być określona w ustawie i nie można orzec kary w ustawie nie przewidzianej...

Problem dostępu do Internetu

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Agnieszka Ceglińska
 • Organizacja i technika pracy biurowej
Pobrań: 21
Wyświetleń: 637

publicznych za pomocą różnych kanałów dostępu. Zgodnie z art.9 ust.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r...

Postawy finansów

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Pobrań: 105
Wyświetleń: 2177

regulacji prawnej finanse publiczne mogą mieć charakter scentralizowany i zdecentralizowany, a finanse...

II Rzeczpospolita - Administracja ogólna

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Ryszard Łaszewski
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 56
Wyświetleń: 602

i porządku publicznego Ochrona bezpieczeństwa i porządku spoczywała głównie na policji państwowej...

Postępowanie w sprawach o wykroczenia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Roman Siuda
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 147
Wyświetleń: 868

, o których będzie mowa w rozdziale IV, poświęconym prawu karnemu, odróżnia je jedynie wysokość przewidzianej w ustawie...