Mienie publiczne ustawa - strona 552

Encyklopedia rachunkowości - B

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Teoria organizacji i zarządzania
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1183

przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz rozliczenia i ujęcia...

Nauki o organizacji - pytania na zerówke

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr Rafał Kusa
 • Nauki o organizacji
Pobrań: 315
Wyświetleń: 2135

określonym w ustawach. Stowarzyszenia mają prawo wypowiadania się w sprawach publicznych. Art. 2. 1...

Zdolność prawna - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Dr Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 70
Wyświetleń: 630

, z pomocą cenzora można było uzyskać wpis, niewolnik miał status libertyna Manumicio testamentaria...

Inflacja i krzywe Phillipsa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Barbara Kieniewicz
 • Makroekonomia
Pobrań: 2135
Wyświetleń: 2835

się ich zasób i rosną płatności z tytułu oprocentowania już zaciągniętego długu publicznego, rośnie deficyt...