Mienie publiczne ustawa - strona 549

Notatki(3) - Prawo

 • Prawoznawstwo
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1134

z tym, że w wypadku przestępstw przeciwko mieniu tylko wówczas, gdy wartość przedmiotu przestępstwa albo szkoda...

Emfiteuza-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 497

wieczystej dzierżawy wynikały następujące prawa i obowiązki płacenie czynszu oraz ciężarów publicznych...

Układy zbiorowe pracy

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Leszek Piątkowski
 • Zbiorowe stosunki pracy
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1253

, tak jak przepisy zawarte w ustawie. Ty samym postanowienia umów o pracę oraz innych aktów, na podstawie...

Reformy administracyjne we Francji

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Naworski
 • Historia administracji
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1729

za „jedno i niepodzielne” ciało. Miała to być administracja prosta i jednolita, oparta na racjonaliźmie nie zaś na tradycji...

Prawo cywilne Cwiczenia dr Cejmer

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Mirosław Cejmer
 • Prawo cywilne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1708

podmiotem praw i obowiązków, które dotyczą mienia państwowego nie należącego do innych państwowych osób...

Czas pracy i ustawa antykryzysowa

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Leszek Piątkowski
 • Prawo pracy
Pobrań: 63
Wyświetleń: 532

i komunikacji - w zakładowych strażach pożarnych i służbach ratowniczych -przy pilnowaniu mienia lub ochronie...

Pas drogowy - artykuły.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Infrastruktura techniczna miasta
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1799

publicznych. Art. 40. 1. Zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem...

Podatki lokalne- wykad 10

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Krystyna Znaniecka
 • Podatki lokalne
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1211

nie mających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach. Targowiskami, o których mowa...

Rezerwy budżetowe - wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Romuald Kalinowski
 • Prawo finansowe
Pobrań: 49
Wyświetleń: 756

Osobowych oraz Instytutu Pamięci Narodowej. Etap drugi - projekt ustawy budżetowej jako jednolity dokument...