Mienie publiczne ustawa - strona 547

Wzór-Umowa licencyjna 2

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 630

do obrotu bez ważnych i uzasadnionych przyczyn. ·        Jeżeli publiczne udostępnienie utworu z winy...

Historia - Autonomia Galicji

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Ryszard Łaszewski
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1085

, wznoszenie publicznych budowli i budowa dróg, utrzymywanie zakładów dobroczynnych i uchwalanie budżetu...

E-learning 3 na 3

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Mariusz Szyrski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 819

: Jakie organy administracji publicznej mogą występować do Trybunału Konstytucyjnego? Prezydent RP, Marszałek...

Załatwienie spraw

 • Uniwersytet Warszawski
 • Kontrola skarbowa
Pobrań: 7
Wyświetleń: 742

od dnia wszczęcia postępowania, chyba że przepisy niniejszej ustawy stanowią inaczej. (bez zbędnej zwłoki...

System polityczny Szwajcarii-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Monika Poboży
 • Współczesne systemy polityczne
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1680

i najważniejszych sprawach publicznych tych jednostek terytorialnych. Konstytucja przewiduje dwa rodzaje referendum...