Mienie publiczne ustawa - strona 523

Egzamin z polskiego

  • Uniwersytet Warszawski
  • dr Anna Rosner
  • Historia doktryn polityczno-prawnych
Pobrań: 252
Wyświetleń: 3220

przez Sejm nie ma jeszcze mocy. Czy rzeczywiście mieli słuszność? Dlaczego? Ustawy uchwalane przez Sejm...

Definicje z prawa UE

  • Uniwersytet Łódzki
  • Wstęp do prawa europejskiego
Pobrań: 448
Wyświetleń: 1561

Pracownik - osoba wykonująca pewne uzasadnione gospodarczo i mające wymierną wartość czynności...

Nabycie i utrata własności

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Tomasz Pałdyna
  • Prawo rzeczowe
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1274

publicznej ksiąg wieczystych; brak hipoteki) → ustawa wpis traktuje jak obowiązkowy i przewiduje pewne środki...

Ewolucja ustroju federacji

  • Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
  • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 21
Wyświetleń: 2520

się osiągnąć kompromisu, projekt upada. Do 1946 r. Kongres uchwalał dwojakiego rodzaju ustawy: publiczne...