Mienie publiczne ustawa - strona 501

Notatki(4) - Prawo

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1358

) Przejęła grunty byłych PGR-ów (tj. Państwowych Gospodarstw Rolnych), przejęła mienie po zlikwidowanych PGR...

Referendum ogólnokrajowe

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Witkowski
 • Konstytucyjny system organów państwa
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1407

REFERENDUM OGÓLNO KRAJOWE; 14.03. 2003 Ustawa o referendum ogólnokrajowym. Zarządzenie ref...

Podział przestępstw

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • dr Brodowski
 • Socjalizacja
Pobrań: 84
Wyświetleń: 2380

. przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, przestępstwa przeciwko wolności, przeciw obyczajowości, mieniu...

Korzystanie z wód

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 21
Wyświetleń: 693

dla życia, zdrowia albo mienia znacznej wartości gdy inaczej nie można temu zapobiec Korzystanie z wody...

Organy powiatu, rada powiatu

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Grzegorz Łaszczyca
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 868

mieniem powiatu, przygotowuje projekty uchwał, wykonuje budżet, zatrudnia i zwalnia kierowników jednostek...

Warunkowe zawieszenie wykonania kary

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Roman Siuda
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 0
Wyświetleń: 693

mienia społecznego, sąd zawsze nakłada obowiązek naprawienia wyrządzonej szkody. Sąd może uzależnić...

Ustawy samorządowe

 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1652

publicznej sporządza zwięzły protokół z każdej czynności postępowania, mającej istotne znaczenie...