Mienie publiczne ustawa - strona 497

Prawo do zawarcia małżeństwa i założenia rodziny

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Bożena Gronowska
 • Prawa człowieka i etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych
Pobrań: 168
Wyświetleń: 644

przez odesłanie do ustaw krajowych regulujących korzystanie z tego prawa (art. 12 in fine) uznanie kompetencji...

Pojęcie ogólne prawa spadkowego.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 609

. (dziedziczenie jest niczym innym jak wejściem w ogólna sytuacje prawną jaką miał zmarły) dziedziczenie - wejście...

Zasady ustroju Rzeczpospolitej

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 154
Wyświetleń: 651

podmioty, którą można ograniczyć „tylko w drodze ustawy i tylko ze względu na ważny interes publiczny...

Prawo własności przemysłowej - Wynalazek

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1561

przemysłowej Źródła prawa własności przemysłowej (pwp) Ustawa Rozporządzenia Orzecznictwo Literatura Ustawa...

Stany nadzwyczajne.

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Jarosław Szymanek
 • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1981

publicznego zagrażającego istnieniu narodu; tylko zgodnie z zasadą propor­cjonalności; tylko o ile podjęte...

Giełda Papierów Wartościowych

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Teresa Gostkowska-Drzewicka
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 14
Wyświetleń: 665

w oparciu o ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.: o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów...