Mienie publiczne ustawa - strona 490

System partyjny Niemiec

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Partie i systemy partyjne
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1484

za jeden z najstabilniejszych systemów w Europie. Na jago kształt miały wpływ: zakończenie II wojny światowej i postanowienia...

Użytkowanie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Jadwiga Lipińska
 • Prawo
Pobrań: 14
Wyświetleń: 952

ustawy Cel: zabezpieczenie wierzytelności. Może zabezpieczyć wierzytelność już istniejącą, przyszłą...

Rynek pracy 2

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Ewa Kosycarz
 • Finanse
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1218

oceny „sztywności rynku” •w długim okresie bezrobocie nie wpływa na dynamikę produkcji. Może jednak mieć...

Pojęcie prawa człowieka

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Bartłomiej Zapała
 • Międzynarodowa ochrona praw człowieka
Pobrań: 105
Wyświetleń: 805

czy ustaw, ale należy wziąć pod uwagę także orzecznictwo sądów powszechnych oraz konstytucyjnych...

Geografia turystyczna- wykład 5

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Zygmunt Kruczek
 • Geografia turystyki
Pobrań: 28
Wyświetleń: 791

w Krakowie. Spółka zajęła się prowadzeniem istniejących zakładów zdrojowych. Na mocy ustawy sejmowej w 1923 r...

Polska książka w średniowieczu

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Aleksandra Różycki
 • Historia książki polskiej
Pobrań: 63
Wyświetleń: 987

świecka (cechy rzemieślnicze); 1505- wykonanie ustawy cechów krakowskich, odpisy przywilejów cechowych...

Geneza Rządów Prawa-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Idea rządów prawa
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1484

w rodzinie, nie mogą posiadać własności, mają myśleć tylko o państwie, sprawach publicznych. Celem Platona...

Konstrukcja normatywna międzynarodowo chronionych PC

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Bożena Gronowska
 • Prawa człowieka i etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1624

korzystanie ze swego mienia art. 25 Konwecji Europejskie - może to być także grupa osób lub organizacja...