Mienie publiczne ustawa - strona 484

Zarządzanie zasobami ludzkimi

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 196
Wyświetleń: 812

o szkoleniach bhp; • dokumenty dotyczące powierzenia pracownikowi mienia (o ile takie powierzono); • dokumenty...

DZIAŁ X postępowanie przygotowawcze

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Juliusz Włodarczyk
 • Postępowanie karne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 560

z tym, że w wypadku przestępstw przeciwko mieniu tylko wówczas, gdy wartość przedmiotu przestępstwa albo szkoda...

Zawarcie umowy - wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Kazimierz Bączyk
 • Prawo zobowiązań
Pobrań: 238
Wyświetleń: 987

sprzedaży na widok publiczny z oznaczeniem ceny uważa się za ofertę sprzedaży -istnieje obowiązek...

Artykuły Henrykowskie-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Sławomir Godek
 • Historia Polski
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1848

kapturowa interrex - prymas; reprezentował państwo na zewnątrz i kierował administracją wewnętrzną; miał...

Francja - pytania egzaminacyjne

 • Uniwersytet Łódzki
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 84
Wyświetleń: 637

? miała wzmacniać represje w sytuacji zamieszek. Oskarżyciel publiczny stawał się naczelnikiem policji...

Postępowanie pozasądowe

 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu
Pobrań: 28
Wyświetleń: 2625

polubownych w Polsce uregulowana jest w części V Ustawy z dnia 28 lipca 2005 o zmianie Ustawy Kodeks...

Organizacja ochrony konkurencji

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Anna Brzezińska-Rawa
 • Publiczne prawo konkurencji
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1540

ustawy b) nadzorowanie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom na podstawie odrębnych przepisów c...