Mienie publiczne ustawa - strona 480

Warunki przystąpienia do UE

 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Integracja europejska
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1295

nie może być pozbawiony swego mienia, chyba że w interesie publicznym, w przypadkach i na warunkach przewidzianych...

Ochrona przed hałasem - Obszary ciche

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Bartosz Majchrzak
 • Prawo ochrony środowiska
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1015

i przy realizacji inwestycji” + upzp i Pb •Ustawy szczegółowe np. Prawo o ruchu drogowym czy kodeks pracy i przepisy...

Kontrakty nienazwane - wykład.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1015

był ścigany w procesie publicznym i vice versa (do Justyniana - wybór). Miała charakter noksalny, osobisty...

Konstrukcja „państwa prawnego”

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • mgr Z. Filipiak
 • Historia prawa powszechnego
Pobrań: 189
Wyświetleń: 903

: a) zasada wolności jednostki b) zasada równości wobec ustawy ( eliminacja przywilejów) c) zasada kontroli d...

Samowola budowlana

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo zagospodarowania przestrzeni
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1330

dotyczących zabudowy. Teren musi też mieć dostęp do drogi publicznej, a istniejące lub projektowane uzbrojenie...

Partie Polityczne - wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Konstytucyjny system organów państwa
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1134

radykalnych jakobinów i umiarkowanych żyrondystów. Jeszcze w I połowie XIXw. partie miały charakter elitarny...