Mienie publiczne ustawa - strona 471

Dorobek prawny Unii Europejskiej

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Aleksandra Zięba
 • Zwalczanie terroryzmu
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1771

, miejsca publicznego lub mienia prywatnego, mogące zagrozić życiu ludzkiemu lub mogące spowodować poważne...

Demokracja bezpośrednia - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Tomasz Słomka
 • System polityczny RP
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1029

ogólnokrajowych, mamy natomiast do czynienia z konsultacjami środowiskowymi w przypadku niektórych ustaw...

Dane osobowe

Pobrań: 98
Wyświetleń: 1589

i zdrowia ludzi, mienia lub bezpieczeństwa i porządku publicznego, 1a) które zostały uzyskane w wyniku...

Samorządy zawodowe - wykład

 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Polityka społeczna i zdrowotna
Pobrań: 77
Wyświetleń: 882

Wpływ na system opieki zdrowotnej mają powołane odpowiednimi ustawami samorządy zawodowe: lekarzy...

PODZIAŁ CZYNNOŚCI PRAWNYCH - Jednostronne

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Hubert Kaczmarczyk
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1015

- oświadczenie woli jednej strony - testament, - przyrzeczenie publiczne, - przekaz . Nie są natomiast takimi...