Mienie publiczne ustawa - strona 441

Wolnść wyboru i wykonywania zawodu

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Andrzej Powałowski
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1099

zatrudnienia dodatkowego; wolność wykonywania zawodu → może być ograniczana w interesie publicznym w drodze...

Podstawowe obowiązki jednostki

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Bartłomiej Zapała
 • Międzynarodowa ochrona praw człowieka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 623

pogłębieniu dobra państwa polskiego *ponoszenia ciężarów publicznych-podatków i opłat i innych działań...

Dowód z dokumentu - omówienie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 588

im przez ustawę spraw z dziedziny administracji publicznej. Dokumentom urzędowym przysługuje domniemanie...

Formy przetargu

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Beata Maćkowiak-Matejczyk
 • Gospodarka nieruchomościami
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1316

nieruchomości publicznej w trybie rokowań następuje po 2 nieskutecznych przetargach ! W rokowaniach cenę...

Prawo geodezyjne i kartograficzne

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Beata Maćkowiak-Matejczyk
 • Gospodarka nieruchomościami
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1071

ustawa 17 maja 1989 -Prawo geodezyjne i kartograficzne Art. 21.1 - podstawę planowania...

Nauka administracji- wykład 8

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Zbigniew Cieślak
 • Nauka administracji
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1113

kierujący). INSTYTUCJONALNA ROZPIĘTOŚĆ KIEROWANIA → rozpiętość kierowania w administracji publicznej. ZASIĘG...