Mienie publiczne ustawa - strona 436

Znaczenie nadzoru bankowego

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Bankowość
Pobrań: 63
Wyświetleń: 833

ostrożnościowych. Początkowo zalecenia Prezesa NBP nie miały jednak mocy prawnej. Dopiero kolejne nowelizacje Prawa...

Powiatowa administracja zespolona

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Ewa Kisielewska
 • Ustrój samorządu terytorialnego
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1113

nie cierpiących zwłoki, związanych z zagrożeniem interesu publicznego, zagrażających bezpośrednio zdrowiu i życiu...

Finanse- dobra publiczne

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Administracja
Pobrań: 56
Wyświetleń: 889

Dobra publiczne Dobra publiczne to dobra, które charakteryzują się tym, że nie ma możliwości...

Opracowanie zagadnień - Zasada legitymizmu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Janusz Justyński
 • Historia doktryn polityczno-prawnych
Pobrań: 140
Wyświetleń: 952

decydujący wpływ miała filozofia de Maistre; Fryderyk Schleiermacher - wyjątkowy nacjonalizm, oparty...

Rynki finansowe opracowanie wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Aleksandra Jurkowska
 • Rynek finansowy
Pobrań: 532
Wyświetleń: 5467

pierwotny, jak i wtórny mogą mieć formę rynku publicznego i prywatnego (niepublicznego). Jest to podział...

Pojęcie i funkcje prawa-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Aneta Jakubiak-Mirończuk
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 252
Wyświetleń: 840

lub uznania przez legalną władzę publiczną Cztery kierunki filozoficzne na temat istoty prawa: KIERUNEK...