Mienie publiczne ustawa - strona 425

Zakazy dowodowe- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • mgr Czesław Kulesza
 • Postępowanie karne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 630

jego ciała i mienia ochrona ważnych interesów państwa ochrona stosunków rodzinnych i bliskich związków...

Zasada społeczeństwa obywatelskiego

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Jarosław Szymanek
 • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 63
Wyświetleń: 574

w Konstytucji (art. 11) i w ustawie o pp. definicja partii i jakie musi spełniać warunki: członkami partii...

Krajowa Rada Sądownictwa - Sędziowie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 616

Konstytucją i ustawami, w ramach których orzeka; sposób powoływania (=gwarancja niezawisłości sędziego...

Ochrona konkurencji - wykład 4

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Michał Będkowski- Kozioł
 • Ochrona konkurencji i konsumentów
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1022

Wykład 4 16.03.2012 r. Ustawa w celu ułatwienia sankcjonowania naruszeń w postaci porozumień...

Ograniczegnia praw i wolności

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 161
Wyświetleń: 819

): aspekt formalny - ustanawiane jedynie w ustawie; aspekt materialny - ustanowione dla ochrony...

Rynki finansowe - opracowanie

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie
 • dr Joanna Cichorska
 • Rynki finansowe
Pobrań: 602
Wyświetleń: 3626

(nie zawsze mają charakter papieru wartościowego), ustawa o obligacjach - Obligacje, KOD (komercyjna obligacja dyskontowa...