Mienie publiczne ustawa - strona 415

Kultura antyczna - egzamin

 • dr Tomasz Sapota
 • Kultura antyczna z elementami wiedzy o języku łacińskim
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

Augusta mimo ustaw, które miały wzmocnić trwałość rodzin, rozwody były bardzo częste. Dla uzyskania...

Planowanie przestrzenne na poziomie kraju

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Andrzej Raczyk
 • Urbanistyka i planowanie przestrzenne
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1232

- warunków i jakości życia - zagrożenia bezpieczeństwa ludności, jej mienia - potrzeb i możliwości rozwoju...

Ochrona własności intelektualnej

 • Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 392
Wyświetleń: 6545

publicznego. Ustawa nie precyzuje jakie stany ukrywają się pod tymi pojęciami. Oceniać to będą stosowne organy...

Referendum i jego klasyfikacje

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Aldona Uziębło
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 518
Wyświetleń: 2408

„tak" lub „nie" na postawione pyta­nia (pytanie). Przyjęta w drodze referendum ustawa ma moc równą ustawie uchwa­lonej...

Źródła prawa administracyjnego

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Ewa Załęski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 210
Wyświetleń: 805

się postępowania. Jest to norma wielokrotnego użytku. Źródła prawa mogą być dwojakiego rodzaju : Mogą mieć...

Grupa D - test

 • Politechnika Warszawska
 • dr Cezary Woźniak
 • Prawo transportowe
Pobrań: 35
Wyświetleń: 868

D Opłaty drogowe mogą być pobierane za: Parkowanie przy drodze publicznej...

Międzynarodowe prawo gospodarcze

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Wasilewski
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 574
Wyświetleń: 2464

-prawo to nie jest częścią prawa m-dowego publicznego czy prawa m-dowego prywatnego -na m-dowe prawo...