Mienie publiczne ustawa - strona 414

Obrót nieruchomościami - wykład

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • dr Anna Małgorzata Skórska
  • Gospodarka nieruchomościami publicznymi
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1134

. o partnerstwie publiczno-prywatnym jest zbywana na rzecz spółki celowej utworzonej na podstawie ustawy z dnia 7...

Modele zarządzania dobrami

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • mgr Robert Jaworski
  • Gospodarka komunalna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1302

przez prawo budżetowe, a później to są formy, o których mówi ustawa o finansach publicznych z 1998r. XI...

Zastaw rejestrowy

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Tomasz Pałdyna
  • Prawo rzeczowe
Pobrań: 161
Wyświetleń: 840

określonym w ustawie jest udzielanie pożyczek i kredytów; międzynarodowa organizacja finansowa...

Konkursy, przetargi

  • Uniwersytet w Białymstoku
Pobrań: 14
Wyświetleń: 497

- beneficjent Sejm przyjmuje ustawę określającą oczekiwania wobec nadawcy publicznego - tryb przyznawania...