Mienie publiczne ustawa - strona 405

Umowa i kontrakt - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Transakcje handlu zagranicznego
 • Zawieranie umów
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1057

do oferty, wadium. W przypadku ofert składanych na mocy ustawy Prawo zamówień Publicznych zapytanie składane...

Edykt pretorski

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 84
Wyświetleń: 952

drugiego pretora dla peregrynów. Urząd pretora sprawowany był przez jeden rok. Nie miał on władzy...

Powolanie do spadku - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Dr Krzysztof Szczygielski
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 812

. Spadkobiercą mogła zostać tylko osoba powołana do spadku. Spadkobranie musiało mieć zatem jakiś tytuł. Źródłem...

Podatki - ustawy podatkowe

 • Wyższa Szkoła Zarządzania "Edukacja" we Wrocławiu z siedzibą w Świdnicy
Pobrań: 42
Wyświetleń: 2135

opodatkowania podatki dzielimy na: przychodowe dochodowe majątkowe od wydatków. Daniny publiczne - występują...

Informatyka prawnicza - skrypt

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Grzegorz Wierczyński
 • Informatyka prawnicza
Pobrań: 1176
Wyświetleń: 2625

czy mit 9.8. Infrastruktura klucza publicznego 9.9. Certyfikacja i akredytacja 9.10. Błędy ustawy...

Łacińskie paremie 2-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Jan Zabłocki
 • Łacińska terminologia prawnicza
Pobrań: 70
Wyświetleń: 959

) - Dopuszcza się zdzierstwa ten, kto sprawując funkcję publiczną przyjmuje pieniądze od zainteresowanych Minime...

Stosowanie norm prawa administracyjnego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. UMK dr hab. Agnieszka Skóra
Pobrań: 14
Wyświetleń: 525

(niemożliwe jest wszczęcie takiego procesu z inicjatywy organu administracji publicznej stosującego prawo, tj...