Mienie publiczne ustawa - strona 395

Ogólna regulacja osób prawnych

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Prof. Olejniczak
  • Prawo cywilne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 714

konieczną regulacją uzupełniająca w stosunku do ustaw. nie może być niezgodny z ustawą Nowela z 1990 r...

Parlamentarna kontrola rządu

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1498

do przedstawiania sprawozdań, udzielania informacji, uczestniczenia w posiedzeniach; też w wielu ustawach...

Postepowanie egzekucyjne

  • Prawoznawstwo
Pobrań: 378
Wyświetleń: 3248

a także inne organy powołane do ochrony spokoju, bezpieczeństwa, porządku, zdrowia publicznego lub mienia społecznego...

Prawo konstytucyjne - wykład 23

  • Uniwersytet Gdański
  • dr Aldona Uziębło
  • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 252
Wyświetleń: 882

PKWN Mógł wydawać dekrety z mocą ustawy ( musiały być zatwierdzone przez prezydium KRN; a potem...