Mienie publiczne ustawa - strona 391

Wartość przedmiotu sporu - wykład.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1162

) -w tym celu sąd może zarządzić dochodzenie, tzn. podjąć czynności mające na celu ustalenie wartości przedmiotu...

Prawo małżesńkie majątkowe

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Marek Smolak
Pobrań: 56
Wyświetleń: 980

państwowym Intercyzy (umowy przedmałżeńskie) -zawierane przy zaręczynach -określały wielkość i rodzaj mienia...

Wykład - solidarność wierzycieli

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jerzy Bieluk
 • Prawo cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 819

. Jeżeli kilka osób zaciągnęło zobowiązanie dotyczące ich wspólnego mienia, są one zobowiązane solidarnie, chyba...

Prawo Konstytucyjne skrypt

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr inż. Ryszard Myhan
 • Prawo karne
Pobrań: 119
Wyświetleń: 2086

się w Radę Gabinetową Rada Ministrów miała prawo wydawania przepisów wykonawczych w stosunku do ustaw...

Fonogramy i wideogramy

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawo autorskie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 602

: do rozpowszechniania, publicznego udostępniania, tak żeby każdy miał do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie...