Mienie publiczne ustawa - strona 390

Prawo pracy - Pracodawca

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Kinga Machowicz
 • Prawo
Pobrań: 35
Wyświetleń: 707

zainteresowanej strony. Trzecim źródłem prawa są ustawy. Ustawy podaje się do wiadomości publicznej w Dzienniku...

Postępowanie administracyjne

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Pobrań: 35
Wyświetleń: 861

publicznej, rozstrzyganych w drodze decyzji. Postępowanie administracyjne ogólne reguluje Kodeks postępowania...

Iinformacje wstępne

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Grażyna Szpor
 • Technologie internetowe
Pobrań: 84
Wyświetleń: 987

przez podmiot publiczny do realizacji zadań publicznych systemu teleinformatycznego - art. 13 ust. 1 i 2 ustawy...

Rynek kapitałowy

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Rynek kapitałowy i operacje giełdowe
Pobrań: 91
Wyświetleń: 3255

dzieli rynek na dwa segmenty: rynek publiczny rynek niepubliczny W świetle Ustawy - Prawo o publicznym...

Zdolność prawna w BGB

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1176

- musi upłynąć 10 lat od dnia zaginięcia, a w przypadku gdy zaginiony miał/skończył w dniu zaginięcia 70...

Prawo - Świadomość prawna

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1435

lub zdrowia obywateli, ochrony mienia lub zapewnienia porządku publicznego. Rozporządzenia te mogą przewidywać...