Mienie publiczne ustawa - strona 377

note /search

Całość

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Ochrona konkurencji i konsumentów
Pobrań: 1239
Wyświetleń: 2982

24 lipca 1998 o zmianie niektórych ustaw określająca kompetencje organów administracji publicznej...

Rachunkowość podatkowa

  • Rachunkowość podatkowa
Pobrań: 399
Wyświetleń: 4662

lub jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, podlegająca na mocy ustaw podatkowych obowiązkowi...

System bankowy

  • Uniwersytet Łódzki
  • Finanse i bankowość
Pobrań: 224
Wyświetleń: 3353

i kapitałowym. (jest to ogólna definicja banku). Bank to: 1. Instytucja finansowa – mamy na uwadze...

Budżet państwa i podatki

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Prawo finansowe
Pobrań: 42
Wyświetleń: 658

i wskaźnikiem G, przez liczbę mieszkańców gminy. Cechy podatku jako rodzaju daniny publicznej. - cechy...