Mienie publiczne ustawa - strona 376

note /search

Wykład - stan wyjątkowy

 • Uniwersytet Warszawski
 • Suwereność RP
Pobrań: 7
Wyświetleń: 532

©Kancelaria Sejmu s. 1/12 USTAWA Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2002 r. Nr 113, poz. 985, Nr 153...

Stosunek do innych gałęzi prawa

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 525

jest konstytucja plus ustawy szczególne normy tu zaliczane kształtują podstawowe zasady i funkcjonowanie państwa...

Prawo zwyczajowe-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Prawo międzynarodowe
Pobrań: 63
Wyświetleń: 581

fizyczna i prawna ma prawo do poszanowania swego mienia. Nikt nie może być pozbawiony swojej własności...

Pytanie z odp. 1

Pobrań: 0
Wyświetleń: 917

: a)o zabezpieczenia wykonania orzeczenia na mieniu oskarżonego oraz roszczeń o na­prawienie szkody (art. 291) b...

Pytanie z odp. 7

Pobrań: 0
Wyświetleń: 1099

: a)o zabezpieczenia wykonania orzeczenia na mieniu oskarżonego oraz roszczeń o na­prawienie szkody (art. 291) b...

Prawo pracy - rozwiązany test

 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
 • Prawo pracy
Pobrań: 1456
Wyświetleń: 7007

do publicznej wiadomości na podstawie ustawy o służbie cywilnej Są podawane do publicznej wiadomości za zgodą...

Tabela do testu wielokrotnego wyboru

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Historia polityczna Polski XX wieku
Pobrań: 539
Wyświetleń: 1218

należące do związków wyznaniowych (KOŚCIÓŁ) przejęte przez państwo na podstawie ustawy z 20.03.1950 55...

Fazy Balcerowicza

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1505

finansów publicznych (przedsiębiorstwa miały dostarczyd w 1991 roku ponad 80% wpływów budżetowych – okazało...