Mienie publiczne ustawa - strona 372

Pozycja prawno-ustrojowa Sejmu RP

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Witkowski
 • Konstytucyjny system organów państwa
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1736

kontroli sejmowej.( w przeciwnym razie minister stawałby się „sędzią we własnej sprawie”) Ale mamy...

Sąd I Instancji

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Agnieszka Zaremba
 • Instytucje Unii Europejski
Pobrań: 42
Wyświetleń: 658

zasadę, zgodnie z którą opinia publiczna powinna mieć jak najszerszy dostęp do dokumentów, a wyjątki...

Wykład - kolizje dotyczace obywatelstwa

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 609

Kolizje ustawodawstw dotyczących obywatelstwa. Możemy mieć do czynienia z dwojakiego rodzaju...

Wykład - Wywłaszczanie nieruchomości

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Anna Małgorzata Skórska
 • Gospodarka nieruchomościami publicznymi
Pobrań: 42
Wyświetleń: 497

na nieruchomości - może byd dokonane, jeżeli cele publiczne nie mogą byd zrealizowane...

Pojęcie gospodarstwa rolnego

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. inż. Henryk Jan Stoksik
 • Prawo rolne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 602

zorganizowaną całość gospodarczą, oraz prawami związanymi z prowadzeniem gospodarstwa rolnego. Art. 2 ustawy...

Europejskie prawo gospodarcze

 • Politechnika Gdańska
 • dr Przemysłam Banasik
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 294
Wyświetleń: 3395

. Towar [Nie ma w traktacie ] Każde dobro materialne które może mieć wartość handlową, każdy towar...

Prencypat - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Jan Zabłocki
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1148

ustaw ograniczających wyzwolenia (lex Fufia Caninia (2 r. p.n.e.) i lex Aelia Sentia (4 r. n.e...

Pieniądz - System bankowy

 • Uniwersytet Gdański
 • dr inż. Wiesław Poszewiecki
 • Makroekonomia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1358

publiczna aby temu zapobiec reglamentuje emisje banknotów, wprowadza pieniądz krajowy z pokryciem w złocie...