Mienie publiczne ustawa - strona 368

Prawo spółek

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawo handlowe i cywilne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1435

jest jeden dyrektor w publicznej dwóch. W USA obowiązkowy skład zarządu to trzy osoby, przy czym spółka z jednym...

Rodzaje licencji- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. inż. Elżbieta Maria Godlewska
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1071

, obowiązuje zasada domniemania zgodnie z ustawą Wyłączna - licencjodawca bądź zobowiązuje się do nieudzielania...

Własność przemysłowa- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. inż. Elżbieta Maria Godlewska
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 140
Wyświetleń: 651

w kodeksach. Chronią twórców). wynalazek - def. zawarta jest w ustawie i zgodnie z nią wynalazek, bez względu...

UMOWY PRAWNOAUTORSKIE

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Joanna Sieńczyło-Chlabicz
 • Prawo własności intelektualnej
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1533

, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości stosunku, ustawie ani zasadom współżycia...

Prawo a wartość

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Karol Kuźmicz
 • Filozofia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 700

publiczny i moralny, moralne wartości wspólnoty /małżeństwo, rodzina/, wartości osobowe /zdrowie, życie...

Podmioty prawa

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Aleksandra Wronkowska
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 56
Wyświetleń: 3276

jest każdy człowiek. - prawo międzynarodowe publiczne -> państwa i organizacje międzynarodowe - prawo konstytucyjne...

Dochody gmin.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1435

dotacji celowych z budżetu państwa. Stan obecny określony w: ustawie o finansach publicznych z 2009...

Klasyfikacja państw - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. Sulowski
 • Wykłady monograficzne
Pobrań: 266
Wyświetleń: 637

lub kulturowe i zapewniający jednostkom terytorialnym zdolność wykonywania zadań publicznych określa ustawa...