Mienie publiczne ustawa - strona 366

Zasada przekonywania i gwarancje

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • ks. prof. dr hab. Grzegorz Leszczyński
  • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 854

pogłębić zaufanie obywateli do organów państwa i polega na tym, że organ administracji publicznej...

Dziennikarstwo

Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

przypadkach może nastąpić odmowa przedłużenia koncesji zgodnie z art.38 ust.1 lub 2 ustawy o radiofonii...

Prawo własności przemysłowej - Patent

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
  • dr Kinga Machowicz
  • Prawo
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1190

własności przemysłowej: Ustawa Prawo Własności Przemysłowej, Dz. U. z 13.06.2000, nr 49 poz. 508 PATENT...

Zbiorowe interesey konusmentów

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • dr Jolanta Loranc-Borkowska
  • Ochrona prawna konkurencji
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1190

Zakres ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów Ustawa określa warunki rozwoju i ochrony...