Mienie publiczne ustawa - strona 356

Prawa pokrewne-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr inż. Zbigniew Jan Wasiak
 • Prawo autorskie
Pobrań: 49
Wyświetleń: 497

. Art. 86. 1. Artyście wykonawcy przysługuje, w granicach określonych przepisami ustawy, wyłączne prawo...

Prawo mediów- skrypt

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. Krystyna Czuba
 • Prawo mediów
Pobrań: 1561
Wyświetleń: 3836

na przełomie wieków. Warszawa ’98. J. Sobczak „Ustawa. Prawo prasowe - komentarz”, Warszawa 1999. Traple...

Organ nadzoru SE - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo handlowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 588

i/lub maksymalną. Na gruncie prawa polskiego realizujący tę delegację art. 26 ust. 1 ustawy o EZIG i SE, wzorowany...

Prokurator, organizacja społeczna

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 770

ustawy przyznają prokuratorowi/RPO prawo do: Wzięcia udziału w każdym toczącym się postępowaniu...

Sfera publiczna w nowej przestrzeni

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Beata Klimkiewicz
 • Media w Polsce i za granicą
Pobrań: 210
Wyświetleń: 840

4.10.2011 MEDIA W ŚWIECIE 1.SFERA PUBLICZNA W NOWEJ PRZETRZENI MEDALNEJ I GEOGRAFICZNEJ...

Opracowanie paremii

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Wojciech Dajczak
 • Łacińska terminologia prawnicza
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1505

pars, ma podstawowe znaczenie w postępowaniach, w których strony są w sporze i powinny mieć możliwość...

Prawoznawstwo ćwiczenia

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Anna Umińska-Woroniecka
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

lub niedopełnienie obowiązków. Prawo formalne(procesowe) – określa tryb postępowania przed organami władzy publicznej...

Postępowanie administracyjne - wykłady

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • ks. dr hab. Sławomir Fundowicz
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 679
Wyświetleń: 1183

. powstała ustawa o Samorządowych Kolegiach Odwoławczych. Gminy z całego województwa miały mieć reprezentację...

Ochrona środowiska - materiały

 • Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu
 • dr Andrzej Lipiński
 • Ekologia i ochrona środowiska
Pobrań: 427
Wyświetleń: 6335

publicznych jest zapobieganie negatywnej dla zdrowia ludzkiego degradacji środowiska (art. 68 ust 4) tworzenie...