Mienie publiczne ustawa - strona 346

Kpa - Prawo

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1246

. Może to być inny organ, gdy wskazują tak ustawy szczegółowe. W stosunku do organów administracji publicznej...

Wykład - zasady budżetowe

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Panfil
 • Finanse publiczne
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1225

publicznych wchodziły do budżetu państwa całością swoich dochodów i wydatków (w pełnych kwotach) Ograniczona...

Pytania na egzamin - sprawozdawczość finansowa

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Bogusława Bek-Gaik
 • Sprawozdawczość finansowa
Pobrań: 1666
Wyświetleń: 9030

gospodarcze, przedsiębiorstwach mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terenie RP: a więc: 1...

Prawo - młodociany

 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
Pobrań: 126
Wyświetleń: 2023

do ustawy budżetowej i zaciąganiu długu publicznego Prawodawcza - uchwalania rozporządzeń (powszechnie...

Zarządzanie zasobami ludzkimi zagadnienia

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • dr Krystyna Kmiotek
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1435

/ przestrzegać przepisów BHP/chronić jego mienie oraz dochowywać tajemnicy/przestrzegać zasad współżycia...

Prawo Bankowe - publiczne, prywatne

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Monika Munnich
 • Prawo bankowe
Pobrań: 945
Wyświetleń: 5747

) zawierającą normy różnych gałęzi prawa tak prywatnego jak i publicznego, cywilnego, handlowego, dewizowego...

Ograniczenie praw i wolności

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Jarosław Szymanek
 • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 63
Wyświetleń: 966

): aspekt formalny - ustanawiane jedynie w ustawie; aspekt materialny - ustanowione dla ochrony...