Mienie publiczne ustawa - strona 344

Państwo a prawo - obowiązywanie prawa

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • dr Mariusz Wieczorek
  • Prawoznawstwo
Pobrań: 35
Wyświetleń: 812

jeżeli cała władza publiczna przestrzega prawa stanowionego przedmiotowym jeżeli władza stanowi prawo wg właściwej...

Pojęcie partycypacji społecznej

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • dr Adam Nita
  • Metodyka opracowania akt spraw
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1029

, w myśl ustawy o samorządzie gminnym, władzę w gminie sprawują sami mieszkańcy bezpośrednio lub pośrednio...

Ubezpieczenia w turystyce

  • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
  • Ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 3010

ubezpieczeniowej. Drugą stroną umowy jest zakład ubezpieczeń. UBEZPIECZONY to osoba, której mienia, życia...