Mienie publiczne ustawa - strona 337

Finanse

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Finanse
Pobrań: 105
Wyświetleń: 2541

z innych źródeł. Dochody publiczne - wśród dochodów publicznych wyodrębniono w ustawie: daniny publiczne...

Podstawowe informacje o prawie.

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Ryszard Grodzicki
 • Podstawy wiedzy o prawie
Pobrań: 105
Wyświetleń: 973

organy władzy odpowiednio publicznej lub społecznej i przez te organy stosowane, w tym z użyciem przymusu...

Proces inwestycyjny w budownictwie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Małgorzata Walas
 • Budownictwo
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1225

bezpieczeństwo ludzi i mienia w okresie jego uŜytkowania - ochronę zdrowia i Ŝycia ludzi w pomieszczeniach...

Monarchia Frankońska - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Mariusz Mohyluk
 • Powszechna Historia Prawa
Pobrań: 525
Wyświetleń: 1897

prawa publicznego, nazwa pochodzi od Łacińskiego „Capitula” (ustawa) Kapitularze przez siebie napisane...

Monarchia Frankońska - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Mariusz Mohyluk
 • Powszechna Historia Prawa
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1540

prawa publicznego, nazwa pochodzi od Łacińskiego „Capitula” (ustawa) Kapitularze przez siebie napisane...

Zasady ogólne KPA

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Kodeks Postępowania Administracyjnego
Pobrań: 287
Wyświetleń: 3486

i sądowoadministracyjnego W postępowaniu administracyjnym prowadzonym przez organy administracji publicznej na podstawie...