Mienie publiczne ustawa - strona 337

Finanse

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Finanse
Pobrań: 133
Wyświetleń: 2618

z innych źródeł. Dochody publiczne - wśród dochodów publicznych wyodrębniono w ustawie: daniny publiczne...

Podstawowe informacje o prawie.

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Ryszard Grodzicki
 • Podstawy wiedzy o prawie
Pobrań: 112
Wyświetleń: 980

organy władzy odpowiednio publicznej lub społecznej i przez te organy stosowane, w tym z użyciem przymusu...

Proces inwestycyjny w budownictwie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Małgorzata Walas
 • Budownictwo
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1246

bezpieczeństwo ludzi i mienia w okresie jego uŜytkowania - ochronę zdrowia i Ŝycia ludzi w pomieszczeniach...

Monarchia Frankońska - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Mariusz Mohyluk
 • Powszechna Historia Prawa
Pobrań: 539
Wyświetleń: 1981

prawa publicznego, nazwa pochodzi od Łacińskiego „Capitula” (ustawa) Kapitularze przez siebie napisane...

Monarchia Frankońska - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Mariusz Mohyluk
 • Powszechna Historia Prawa
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1568

prawa publicznego, nazwa pochodzi od Łacińskiego „Capitula” (ustawa) Kapitularze przez siebie napisane...

Zasady ogólne KPA

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Kodeks Postępowania Administracyjnego
Pobrań: 336
Wyświetleń: 3549

i sądowoadministracyjnego W postępowaniu administracyjnym prowadzonym przez organy administracji publicznej na podstawie...