Mienie publiczne ustawa - strona 327

System medialny Niemiec

 • Uniwersytet Warszawski
 • Dr Marta Jas-Koziarkiewicz
 • Systemy Medialne w Europie
Pobrań: 882
Wyświetleń: 3164

w mediach publicznych - miały skladać się z        przedstawicieli grup społecznych, którzy wybierają...

Prasa w Niemczech-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Ewa Mazurkiewicz
 • Systemy Medialne w UE
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1400

w mediach publicznych - miały skladać się z        przedstawicieli grup społecznych, którzy wybierają...

Rynek Kapitałowy i Finansowy

 • Uniwersytet Opolski
 • dr hab. Emil Antoniszyn
 • Rynek kapitałowy i finansowy
Pobrań: 847
Wyświetleń: 3493

procentowa (0,01) T - czas, czyli liczba dni w roku bazowym mająca postać t/360, (t/365) z ustawy...

System emerytalny - ubezpieczenia

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Ubezpieczenia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1134

, • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów...