Mienie publiczne ustawa - strona 323

Obowiązek prawny

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Ryszard Mochocki
 • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1225

wynikającego z ustawy. - Art. 44 ustawy "Prawo o ruchu drogowym", Nakłada on na uczestnika wypadku drogowego...

Stanowienie prawa

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Marek Smolak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 133
Wyświetleń: 4081

-organ państwa użytku z określonej kompetencji, np. kiedy parlament uchwala ustawy - nie wskazuje różnic...

Władze centralne Wolnego Miasta Krakowa

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Naworski
 • Historia administracji
Pobrań: 161
Wyświetleń: 784

, pozostające pod opieką trzech państw zaborczych, otrzymało ono Ustawę Konstytucyjną z 3 maja 1815 r. Rządem...

Notatki z SUM kRAKOWSKA AKADEMIA

 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
 • dr Magdalena Dołhasz
Pobrań: 168
Wyświetleń: 3514

jest w szczególności: 1) działanie na rzecz ochrony życia, zdrowia i mienia przed pożarami, klęskami żywiołowymi...

Wstęp do prawoznastwa - wykład 14

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. inż. Antoni Morawski
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 63
Wyświetleń: 742

, którym oni służyli zasługi na tym polu mieli zwłaszcza zwolennicy tzw. „praworządności socjalistycznej” - spory...

Doktryny polityczne i prawno - opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Witold Wojdyło
 • Historia myśli politycznej
Pobrań: 525
Wyświetleń: 1890

); Apogeum papalizmu w XIII w. (Innocenty III) 1) teoria jedności świata - nie może mieć dwóch głów...